V4Rs - detail

NOVÉ CC.01

Integrovaná řídítka Colnago CC.01 mají aerodynamický odpor snížený až o 16 % ve srovnání s kokpity namontovanými na V3R a zároveň byl tvar navržen tak, aby měl minimální dopad na proudění vzduchu, při dopadu na další komponenty. Tento aerodynamický vývoj byl proveden bez snížení celkové tuhosti kokpitu, která je stejně důležitá při sprintu a zrychlení.

AERODYNAMIKA

Výkony V4R jsou stejné jako u aerobiků.

Ve srovnání s V3R jsme v reálném závodním nastavení (testováno v aerodynamickém tunelu se sportovcem šlapajícím rychlostí 50 km/h s 1 lahví a jednou prázdnou lahví) naměřili aerodynamickou úsporu 3 %, což odpovídá cca. 13,2 wattu. S pokročilým aero nastavením (aero kola a aero Colnago Computer) mělo kolo aerodynamickou úsporu 6 % (ušetřeno cca 27,7 wattu)

HLAVOVÁ PARTIE

Její tvar byl přepracován a dokonale integrován s novou lehkou vidlicí (navrženou tak, aby umožňovala efektivní světlost pneumatiky až 32 mm) a s novým kokpitem. Ačkoli jsou horní ložiska hlavové sady větší než u V3R, což umožňuje vedení kabelů uvnitř bez nutnosti použití sloupku řízení ve tvaru D a zvyšuje celkovou stabilitu přední části, celkový tvar má lepší odpor.

PŘESNÉ MĚŘENÍ

Vytvořili jsme interní metodiky pro testování zatěžovacích sil ze stání na pedálech a poloh v sedě a pro kontrolu celkové deformace a tuhosti rámu. Poté jsme byli schopni definovat to, co nazýváme RDS (Real-Dynamic Stiffness), a charakterizovat je v podmínkách kombinovaného vícenásobného zatížení.

POZICE V SEDLE

V sedě je zatížení aplikováno pouze na jednu rovinu předního trojúhelníku: Vezmeme-li V3R jako referenční hodnotu, V4R je v tomto případě o 5 % tužší.

SPRINTERSKÁ POZICE

Ve sprinterské pozici je kombinace zatížení působících jak na řídítka, tak na středovou partii, přičemž oba komponenty leží na rovině předního trojúhelníku a kolmo k rovině rámu, s cílem simulovat ohybové a torzní namáhání při oscilujících odklonech. Pokud mají V3R jako referenční hodnotu, výsledky V4R jsou v této konkrétní poloze o 4 % tužší.

ROBUSTNOST

Nová V4R výrazně zlepšuje nárazovou hodnotu nejexponovanějších částí, které mohou být vystaveny nárazu v závodních podmínkách. Příkladem jsou zcela nově navržené sedlové vzpěry, které kromě aerodynamičtějšího tvaru výrazně zlepšují také odolnost v ohybu a nárazu. Robustnost této konstrukce také minimalizuje potřebu údržby.

LEPŠÍ VEDENÍ

Rozložení hmotnosti se oproti V3R změnilo. Přední vidlice je nyní lehčí a celková hmotnost rámové sady + nastavení řídítek byla snížena o 56 gramů.

Výsledkem je lepší ovladatelnost v zatáčkách a větší bezpečnost a přesnost při sjíždění z kopce.

SNADNĚJŠÍ NASTAVENÍ

Geometrie byla revidována, aby měla ještě vyváženější výkon ve všech různých velikostech s ohledem na V3R. U V4R je vztah mezi délkou sedlové trubky a dosahem téměř lineární, poměr výška / dosah byl optimalizován a harmonizován u všech velikostí a délka řetězové vzpěry byla zkrácena. Tato geometrie umožňuje lepší vyvážení, přenos síly a stejný závodní pocit pro všechny velikosti.

Zpět do obchodu